Thay đổi kế hoạch kiểm soát dư lượng kháng sinh thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), cơ quan này vừa nhận được thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra hàng loạt chỉ tiêu dư lượng kháng sinh lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản.

Thông tin này được thông qua Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và thông tin trên website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Theo đó, các chỉ tiêu nằm trong diện điều chỉnh kiểm tra gồm: Chloramphenicol (CAP), Sulfadiazine, Sulfamethoxazole, Furazolidone, Enrofloxacin.

Từ ngày 13/9/2016, tần xuất lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu Chloramphenicol đối với lô hàng tôm và sản phẩm tôm là 30%

Từ ngày 13/9/2016, tần suất lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu Chloramphenicol (CAP) đối với lô hàng tôm và sản phẩm tôm giảm từ 100% xuống 30%. Việc thay đổi tần suất kiểm tra này là do kết quả kiểm tra các lô tôm nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian qua không phát hiện chỉ tiêu này. Tuy nhiên, cơ quan thẩm quyền Nhật Bản vẫn duy trì tần suất kiểm tra 100% các chỉ tiêu: Furazolidone, Enrofloxacin đối với các lô hàng tôm; CAP đối với lô hàng cá bò, mực.

Nafiqad yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản phải cập nhật và chủ động kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nêu trên trong chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của cơ sở.

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!