Tổng kết các mô hình nuôi trồng thủy sản theo VietGAP

Chưa có đánh giá về bài viết

Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Sóc Trăng phối hợp với Ban Quản lý dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) của tỉnh đã tổ chức buổi hội thảo “Tổng kết các mô hình nuôi trồng thủy sản (NTTS) đa dạng hóa theo hướng VietGAP”.

Nuôi TTCT theo VietGAP mang lại hiệu quả bền vững – Ảnh: PTC

CRSD thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2017 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ được triển khai tại 8 tỉnh, trong đó có Sóc Trăng. Dự án nhằm cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải, gồm có 4 hợp phần, trong đó có hợp phần “Thực hành tốt trong NTTS bền vững”. Thông qua hợp phần này, Ban quản lý Dự án đã hỗ trợ cho các hộ dân tại 4 huyện Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu xây dựng các mô hình trình diễn về NTTS bền vững theo hình thức nuôi luân canh và nuôi theo hướng VietGAP.

Hội thảo đã nghe báo cáo kết quả thực hiện hoạt động hợp phần thực hành NTTS tại 4 địa phương trên, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các mô hình nuôi luân canh cua biển, cá kèo, artemia tại thị xã Vĩnh Châu và huyện Cù Lao Dung, các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng VietGAP tại Mỹ Xuyên và Trần Đề. Mặc dù việc thực hiện một số mô hình chưa đạt được kết quả về lợi nhuận hay kích cỡ, nhưng ý thức sản xuất của người dân đã từng bước được cải thiện và nâng lên đáng kể.

Hương Ly

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!