Tổng sản lượng thủy sản năm 2012 ước đạt 5,8 triệu tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 25/12/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám chủ trì.

Theo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản năm 2012 ước đạt 5,8 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2011, trong đó, sản lượng khai thác đạt 2,6 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 3,2 triệu tấn.

Cụ thể, về nuôi trồng, diện tích thả nuôi tôm nước lợ 658 nghìn ha, sản lượng đạt 500 nghìn tấn (tăng 0,9%). Diện tích bị bệnh là 104 nghìn ha, tăng 3,2% so với năm 2011. Diện tích nuôi cá tra từ đầu năm đến nay đạt 5,6 nghìn ha (tăng 1,8%). Diện tích đã thu hoạch là 4,3 nghìn ha. Sản lượng cá ước đạt 1,19 triệu tấn (tăng 3,4%), năng suất bình quân 274 tấn/ha. Năm 2012, cả nước có 1.529 cơ sở sản xuất giống tôm sú, giảm 319 cơ sở; có 185 sơ sở giống tôm chân trắng, giảm 71 cơ sở; sản xuất được hơn 37 tỷ tôm sú và gần 30 tỷ tôm thẻ giống.

Về khai thác, tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 2,6 triệu tấn, tăng 10,6% so với cùng kỳ, trong đó khai thác hải sản ước đạt 2,4 triệu tấn (tăng 9,6%). Hiện, cả nước có khoảng 3.500 tổ, đội với khoảng 21.500 tàu cá tham gia và 136.000 lao động; thành lập gần 20 nghiệp đoàn đánh cá.

Hội nghị cũng đề ra kế hoạch năm 2013. Theo đó, tổng sản lượng thủy sản năm 2013 đạt 5.700 tấn, trong đó, khai thác đạt 2.400 tấn, nuôi trồng đạt 3.300 tấn.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá, năm 2012, toàn ngành đã cố gắng và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh vẫn chưa triệt để, còn tái diễn. Trong năm 2013, cần tập trung làm tốt những công tác sau: về nuôi trồng, tập trung kiểm soát dịch bệnh, chất lượng vật tư đầu vào. Về khai thác, tổ chức lại khai thác trên biển, hoàn thành điều tra nguồn lợi hải sản (cá nổi lớn, nhỏ, đáy); nâng cao chất lượng bảo quản sau thu hoạch, khai thác. Về hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác khai thác thủy sản với các nước trong khu vực; tháo gỡ những vướng mắc, rào cản về thị trường… Rà soát cơ chế chính sách cho 5 đối tượng chủ lực (cá tra, tôm, tôm nước lợ, nhuyễn thể, cá rô phi) để sản xuất theo quy hoạch, phát triển bền vững, hiệu quả.

>> Năm 2013, với khẩu hiệu “Nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững”, ngành Thủy sản sẽ đề xuất một số chính sách trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đặc biệt khai thác xa bờ… tập trung mọi nguồn lực, sự hỗ trợ, hợp tác của các ban ngành để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!