Trà Vinh: Quy định mới về đóng mới và cải hoán tàu cá

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định mới sửa đổi, bổ sung Điều 3 quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh.

Đối với tàu cá đóng mới 

Tài cá đóng mới phải trong kỳ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi đã được Bộ NN&PTNT công bố và giao cho tỉnh; có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên và hoạt động đánh bắt các nghề có tính chọn lọc, ít ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường và hệ sinh thái như: lưới vây, câu, chụp, lồng bẫy; phải bảo đảm an toàn, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên làm việc trên tàu.

Tỉnh Trà Vinh quy định lại một số nội dung về đóng mới, cải hoán và chuyển đổi hạn ngạch tàu cá. Ảnh: Thanh Tuyền.

Tàu cá thuê, mua ngoài tỉnh phải có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản trong kỳ hạn ngạch giấy phép tại vùng khơi do Bộ NN&PTNT công bố; không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh về đối với tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ. Việc cấp văn bản chấp thuận cho thuê, mua tàu cá chỉ được thực hiện khi người mua cam kết chuyển sang các nghề khai thác có tính chọn lọc, ít ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường và hệ sinh thái (như: lưới vây, câu, chụp, lồng bẫy).

Đối với tàu cá cải hoán

Tàu cá cải hoán thay đổi kích thước cơ bản (trừ các tàu làm nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ) phải đảm bảo có kích thước cơ bản sau cải hoán lớn hơn kích thước cơ bản hiện tại của tàu; phải bảo đảm an toàn, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên làm việc trên tàu.

Tàu cá có máy chính bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật được cải hoán thay máy chính (trừ các tàu làm nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ), phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, tiết kiệm nhiên liệu hơn máy chính hiện tại của tàu.

Ngoài ra, tàu cá thay đổi vùng hoạt động phải đảm bảo trong kỳ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố; đối với các tàu cá thay đổi vùng hoạt động sang vùng khơi không được phép hoạt động khai thác nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ.

Tàu cá chuyển đổi hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản giữa các nghề, phải đảm bảo không làm tăng tổng số hạn ngạch giấy phép theo quy định, cụ thể: tàu cá được chuyển đổi sang hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; tàu cá chuyển đổi nghề phải đảm bảo theo định hướng phát triển nghề khai thác, chỉ được chuyển đổi sang các nghề khai thác có tính chọn lọc, ít ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường và hệ sinh thái như: lưới vây, câu, chụp, lồng bẫy.

Đối với tàu cá hậu cần đóng mới: phải trong kỳ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi đã được Bộ NN&PTNT công bố và giao cho tỉnh; có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên; phải bảo đảm an toàn, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên làm việc trên tàu; Tàu cá thuê, mua ngoài tỉnh phải có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên, đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản trong kỳ hạn ngạch giấy phép tại vùng khơi do Bộ NN&PTNT công bố.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có tàu cá mục nát, chìm đắm, mất tích, phá dỡ được đóng mới tàu cá thay thế nhưng phải đảm bảo cắt giảm số tàu trung bình hàng năm tối thiểu từ 1,5% đối với tàu hoạt động vùng khơi, 4% số tàu hoạt động vùng lộng và 5% đối với tàu hoạt động vùng ven bờ trên tổng số tàu cá hiện có và phải đảm bảo các tiêu chí về đóng mới theo quy định.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!