Ước tổng sản lượng thủy sản tháng 11 đạt 490 nghìn tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là con số được đưa ra trong cuộc họp giao ban tháng 11 của Tổng cục Thủy sản dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám.

Cụ thể, sản lượng thủy sản tháng 11 đạt khoảng 490 nghìn tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2014. Lũy kế tổng sản lượng thủy sản 11 tháng ước đạt 5,9 triệu tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ và đạt hơn 88% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác đạt 2,7 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng đạt trên 3,1 triệu tấn. Giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm đạt 6,2 tỷ USD, giảm 14,7% so cùng kỳ năm 2014.

tổng sản lượng thủy sản

Trong khai thác thủy sản, trong tháng, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác, giá một số loại thủy sản ổn định ở mức cao. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 11 ước đạt 216 nghìn tấn.

Lĩnh vực nuôi trồng, diện tích thả nuôi tôm tính đến tháng 11 ước đạt 682 nghìn ha, trong đó diện tích thả nuôi tôm sú là 596 nghìn ha, tôm thẻ chân trắng đạt 86 nghìn ha. Sản lượng thu hoạch ước đạt trên 555 nghìn tấn, trong đó, tôm sú đạt trên 255 nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng đạt 300 nghìn tấn, tăng 12,3% so với năm 2014. Diện tích nuôi cá tra lũy kế từ đầu năm ước đạt 4,62 nghìn ha, sản lượng thu hoạch đạt gần 1,1 triệu tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 11 ước đạt 274 nghìn tấn, đưa sản lượng khai thác lũy kế 11 tháng ước đạt gần 3,2 triệu tấn.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết, trong tháng 11, tình hình sản xuất trên biển ổn định, cá nổi nhỏ được mùa, được giá, nhưng số lượng tàu cá vi phạm khi khai thác trên biển vẫn còn. Về nuôi trồng, giá tôm bắt đầu có xu hướng tăng lên, trong khi giá cá tra chưa cải thiện. Trong tháng 12, cần khẩn trương xây dựng khung lịch thời vụ với các địa phương, có giải pháp về chính sách, kiểm tra tình hình dịch bệnh tại các trại sản xuất tôm giống… Trong khai thác, trình ban hành Thông tư hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá và Quyết định về hướng dẫn, lựa chọn các địa phương thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ…

Dương Thảo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!