Bình Thuận: 9 tháng, sản xuất tôm giống gặp nhiều khó khăn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tình hình sản xuất, kinh doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong tháng 9/2023 gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ giảm, nhiều cơ sở sản xuất chưa đi vào ổn định. Do đó, sản lượng tôm giống giảm.

Nguyên nhân của tình trạng này do tình hình nuôi tôm thương phẩm cả nước gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu tư nuôi tôm tăng cao, hiệu quả nuôi đạt thấp nên doanh nghiệp nuôi tôm hạn chế thả tôm giống. Cụ thể, sản lượng tôm giống sản xuất trong tháng 9/2023 của Bình Thuận ước đạt 2,3 tỷ post, giảm 1,3% so cùng kỳ năm trước; lũy kế sản lượng tôm giống 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15,6 tỷ con, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ sở sản xuất tôm giống tại Bình Thuận. Ảnh: Vũ Mưa

Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 9/2023 của Bình Thuận ước đạt 248,6 ha, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 2.305,1 ha, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá 1.758,4 ha, giảm 8,9%; diện tích nuôi tôm 466,1 ha, giảm 3,98%.

Tổng sản lượng thủ y sản Bình Thuận tháng 9/2023.

Do tình hình nuôi thủy sản không ổn định, giá tôm thương phẩm giảm trong 6 tháng đầu năm, các hộ nuôi hạn chế thả giống làm giảm sản lượng thu hoạch. Theo đó, sản lượng nuôi trồng trong tháng 9 của Bình Thuận ước đạt 1.327,5 tấn. Lũy kế sản lượng nuôi trồng 9 tháng năm 2023 ước đạt 7.760,8 tấn, giảm 13,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá các loại ước đạt 4.215,4 tấn, giảm 17,4%; tôm nuôi nước lợ ước đạt 3.445,9 tấn, giảm 9,3%; thủy sản khác 99,5 tấn, tăng 58,7%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 9 ước đạt 21.339 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khai thác biển ước đạt 21.280 tấn, tăng 2,4%. Lũy kế sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 175.887,1 tấn, tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển ước đạt 175.462,8 tấn, tăng 2,41%.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!