Đồng Tháp: Sản xuất được trên 125 triệu cá tra giống trong tháng 6

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong tháng 6 năm 2016, tỉnh Đồng Tháp đã sản xuất được 125,6 triệu con cá tra giống, lũy kế số lượng giống sản xuất là 584,72 triệu con; số lượng bột sản xuất là 1.862 triệu con, lũy kế số lượng cá bột sản xuất là trên 7.361 triệu con.

cá tra giống

6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Đồng Tháp sản xuất được 125,6 triệu cá tra giống – Ảnh: Phan Thanh Cường

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.405 cơ sở sản xuất, kinh doanh ương giống cá tra, trong đó có 89 cơ sở sản xuất và 1.316 cơ sở ương giống. Năm 2016, tỉnh dự kiến thả nuôi cá tra với diện tích 2.100 ha và sản lượng 405.000 tấn. Đến cuối tháng 6, diện tích đã thả nuôi cá tra là 1.658 ha, đạt 78,95% kế hoạch, trong đó, diện tích đang nuôi 1.087,94 ha và diện tích thu hoạch 570,07 ha, sản lượng thu hoạch 214.769 tấn, đạt 53,03% kế hoạch, năng suất trung bình 376,7 tấn/ha. Cơ quan quản lý địa phương đã cấp mã số nhận diện cho 24 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm với diện tích 48,86 ha. Bên cạnh đó, đã xác nhận 110 hồ sơ đăng ký nuôi thương phẩm với diện tích 210,23 ha và sản lượng dự kiến là 77.694 tấn.

Hương Ly

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!