Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số – KHHGĐ năm 2014

Chưa có đánh giá về bài viết

Thông báo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số – KHHGĐ năm 2014

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Số:            /CV-HNBVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 THỂ LỆ

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC

VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

NĂM 2014

Nhằm nâng cao số lượng và chất lượng các tác phẩm báo chí truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước; động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có tác phẩm báo chí có chất lượng tốt về Dân số – KHHGĐ.

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số – KHHGĐ năm 2014.

I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CÁC TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI:

A. Nội dung:

Tham dự Giải báo chí toàn quốc về Dân số – KHHGĐ năm 2014 là những tác phẩm phản ánh thực trạng, phân tích nguyên nhân, hiệu quả và các giải pháp hữu hiệu,với các nội dung sau:

1. Nâng cao chất lượng dân số

Lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân, địa điểm cung cấp dịch vụ và lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên. Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; mô hình phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc thiểu số.

Với các tỉnh miền núi: tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em và nòi giống. Truyền thông vận động kết hôn theo đúng tuổi luật định.

2. Kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh

Phản ánh tỷ lệ giới tính khi sinh tại địa phương; nguyên nhân và hệ luỵ của mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực thi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về các nội dung liên quan đến giới tính khi sinh. Khuyến khích hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập, chăm sóc SKSS, phát triển sản xuất. Nhận thức của các nhóm đối tượng về bình đẳng giới, phê phán những hủ tục lạc hậu trọng nam hơn nữ, những hành vi bạo hành trong gia đình, nêu gương những gia đình, dòng họ tạo mọi điều kiện cho con gái học tập và vươn lên trong cuộc sống… các mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

3. Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và già hóa dân số

Phán ảnh thông tin, số liệu về dân số trong độ tuổi lao động, tình hình di biến động dân cư, dự báo số lượng dân số bước vào tuổi lao động cho năm tiếp theo, số người bước vào tuổi 60 trên tổng dân số của từng vùng, từng địa phương. Việc hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội lồng ghép với công tác dân số tại các địa phương để tận dụng cơ hội cũng như những thách thức đối với thời kỳ cơ cấu dân số “vàng” và già hóa dân số.

4. Kiểm soát mức sinh hợp lý

Phản ảnh công tác kiểm soát mức sinh hợp lý: những thách thức về chênh lệch mức sinh qua các vùng miền, cung ứng các dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS, lợi ích của KHHGĐ, các biện pháp tránh thai và tác hại của phá thai. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu Dân số – KHHGĐ.

Phản ánh những khó khăn, bất cập, hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai công tác DS – KHHGĐ tại các địa phương và cơ sở, cụ thể là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ; công tác truyền thông giáo dục. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác Dân số – KHHGĐ của từng cấp, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương và địa phương với công tác DS – KHHGĐ.

Chú trọng việc biểu dương các địa phương, đơn vị, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số – KHHGĐ.

B. Yêu cầu:

Các loại hình báo chí được tham dự là: báo, tạp chí (báo in), báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình), báo điện tử, báo ảnh.

Bao gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí…

Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI CỦA TÁC PHẨM:

– Tác phẩm dự Giải báo chí về Dân số – KHHGĐ năm 2014 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 11/7/2013 (ngày Dân số Thế giới năm trước) đến hết ngày 15/10/2014.

– Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác, ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự Giải Dân số – KHHGĐ, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Một số vấn đề cần lưu ý:

a. Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc photo, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

b. Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

c. Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình đều phải gửi băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình (CD, VCD, DVD) có lời viết và lời bình in trên giấy A4 kèm theo.

d. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

e. Tác phẩm dự Giải không trả lại tác giả. Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ

– Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trong thời gian nêu ở mục II trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Giải.

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.

– Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, ngành y tế và các cơ quan Dân số – KHHGĐ các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích cộng tác viên, đội ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên lựa chọn tác phẩm gửi về dự giải.

IV. THỜI GIAN, GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI:

1.  Thời gian nhận tác phẩm dự Giải:

Từ ngày 20/5/2014 đến hết ngày 15/10/2014 (tính theo dấu Bưu điện).

2.  Giải thưởng:

1.     Giải cho truyền hình

     11

 

Giải A

       1

 10,000,000

Giải B

       2

   8,000,000

Giải C

       3

   7,000,000

Giải Khuyến khích

       5

   3,000,000

2.     Giải cho các loại hình báo chí khác

     25

 

Giải Đặc biệt

       1

   8,000,000

Giải A

       2

   6,000,000

Giải B

       5

   5,000,000

Giải C

       7

   4,000,000

Giải Khuyến khích

      10

   2,000,000

3. Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về công tác DS – KHHGĐ

Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam

59 Lý Thái Tổ – Hà Nội

ĐT: 04.39343100

(Ngoài bì ghi rõ: Dự Giải báo chí về Dân số – KHHGĐ năm 2014).

TM. BAN CHỈ ĐẠO GIẢI

  TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

–  Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam;

–  Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế;

–  Ban Tuyên giáo Trung ương;                                                            

–  Bộ Thông tin và Truyền thông;

–  Các đơn vị trong Tổng cục Dân số – KHHGĐ;                                      

– Các đơn vị trong CQTW Hội;                                                       (Đã ký và đóng dấu)

–  Các cơ quan báo chí, các cấp HNBVN;                                            Hà Minh Huệ

–  Các Sở Y tế, các Chi cục DS – KHHGĐ;                     Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

–  Lưu VP; NVH                                                                      

Tạp chí Thủy sản Việt Nam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!