Người nuôi tôm, cá tra được giãn thời gian trả nợ

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là nội dung rất được quan tâm tại Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra.

Theo đó, từ ngày 16/4, người nuôi tôm, cá tra sẽ tạm yên tâm về số nợ đang thiếu ngân hàng và có thể tiếp tục vay vốn đầu tư nuôi trở lại.

Người nuôi cá tra có thể tiếp tục vay vốn đầu tư nuôi trở lại – Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Quyết định quy định tổ chức tín dụng xử lý các khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong việc trả nợ như sau: Cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã được cơ cấu lại nợ); Không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với các khoản nợ được cơ cấu; Ưu tiên thu nợ gốc trước, nợ lãi sau; Trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gốc, chưa trả hết nợ lãi, tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng để có kế hoạch thu dần hàng năm tiếp theo; Miễn, giảm lãi vay theo quy định của tổ chức tín dụng.

Về xử lý các khoản nợ quá hạn, do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Quyết định quy định tổ chức tín dụng trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã về việc khách hàng gặp khó khăn (do thiên tai, dịch bệnh…) để quyết định khoanh nợ trong thời hạn 3 năm. Tổ chức tín dụng căn cứ vào tình hình thực tế yêu cầu khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ hoàn tất các thủ tục để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước ngày 31/7/2014.

NHNN sẽ cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền tổ chức tín dụng thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 3 năm. Đồng thời, căn cứ vào danh sách khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ do tổ chức tín dụng báo cáo để thực hiện giải ngân. Ngoài ra, Quyết định cũng quy định tổ chức tín dụng được tiếp tục xem xét cho khách hàng vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và không phụ thuộc vào các khoản nợ đã được xử lý.

Nhận định của nhiều chuyên gia, Quyết định 540 được ban hành sẽ giúp cho người nuôi tôm, cá tra có thể nuôi trở lại; tuy nhiên, các ngân hàng cũng cần xem xét thay đổi bổ sung giá trị tài sản thế chấp như giá trị cá trong ao nuôi, hạ tầng ao nuôi để người nuôi tiếp tục vay vốn.

Ngọc Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!