Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là chương trình vừa được Bộ NN&PTNT phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2020. Mục đích nâng cao năng suất trong khai thác thủy sản, đồng thời nâng cao chất lượng giống và năng suất các sản phẩm chủ lực trong nuôi trồng.

Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất hiệu quả

Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất hiệu quả

Cụ thể, tạo được cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và kênh thông tin kết nối, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để phát triển thị trường khoa học công nghệ, thực hiện giao dịch, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong khai thác, nâng cao hiệu quả khoảng 25% và giảm 20% tổn thất sau thu hoạch so với hiện tại đối với các đối tượng chủ lực như: cá ngừ đại dương, mực, cá nổi lớn và cá nổi nhỏ trong nghề lưới vây, lưới rê, lưới chụp và nghề câu. Trong nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng giống, năng suất nuôi và chất lượng sản phẩm các đối tượng chủ lực và đặc sản, như: cá tra, tôm nước lợ, nhuyễn thể, cá rô phi và tôm hùm; Xây dựng tối thiểu 40 mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ gắn với mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác đạt hiệu quả kinh tế tăng trên 25% so với mô hình truyền thống; Tối thiểu 1.500 tổ chức, cá nhân được đào tạo, tập huấn các kỹ thuật, kỹ năng để ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất…

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!