T2, 06/07/2020 01:40

Hành động khu vực về chống khai thác IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong 3 ngày từ 27 – 29/6, tại Đà Nẵng, Nhóm công tác nghề cá ASEAN đã tiến hành cuộc họp lần thứ 27. Đây là hội nghị thường niên về nghề cá của các nước thành viên trong khu vực Đông Nam Á. Năm nay, nội dung chương trình tập trung vào các vấn đề liên quan đến IUU.

Hội nghị AFCF 27 diễn ra tại Đà Nẵng Ảnh: Báo Nông Nghiệp

Tại cuộc họp, với tư cách chủ nhà, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Hội nghị AFCF 27 có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và ban hành chính sách quản lý nghề cá của các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Đồng thời kêu gọi đại diện ngành thủy sản các nước thành viên ASEAN nỗ lực trao đổi, thống nhất kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hợp tác trong cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019 – 2020 và thảo luận các vấn đề quan trọng, nổi bật cần quan tâm trong khu vực, đưa ra định hướng phát triển nhằm xây dựng chính sách phát triển thủy sản trong khu vực bền vững, có trách nhiệm, hiệu quả và bảo đảm an ninh lương thực.

Cũng trong cuộc họp lần này, đại diện nghề cá các quốc gia tiếp tục trao đổi những vấn đề về chống hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) nhằm thực hiện kế hoạch hành động khu vực về chống khai thác IUU và hợp tác chặt chẽ giữa các nước ASEAN; quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững; truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khai thác và nuôi trồng thủy sản; ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới nuôi trồng thủy sản trong khu vực; bảo đảm an ninh lương thực và hài hòa lợi ích các biện pháp kiểm dịch động thực vật; nâng cao năng lực quản lý nghề cá, đặc biệt là thực thi Hiệp định Biện pháp các quốc gia có cảng…

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!