Hội Nghề cá huyện Đông Triều: Duy trì hoạt động các chi hội cơ sở

Chưa có đánh giá về bài viết

Hội Nghề cá Đông Triều (Quảng Ninh) được thành lập tháng 1/2004. Đến nay, Hội đã thành lập được 13 chi hội ở 13 xã với 1.052 hội viên. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Hội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thành lập thêm Hội Nghề cá tại xã Thủy An.

Hội Nghề cá Đông Triều hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy sản… 6 tháng đầu năm, diện tích NTTS trong Hội ước 1.320 ha, đạt 99,2% kế hoạch; sản lượng thủy sản ước 3.547 tấn, đạt 69,1% kế hoạch năm và bằng 109,7% cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng là 2.966 tấn, đạt 68,2% kế hoạch năm và bằng 110,3% cùng kỳ; sản lượng khai thác là 491 tấn, đạt 75,5% kế hoạch năm, bằng 111,3% cùng kỳ. Các đối tượng được thả nuôi chủ yếu như: cá rô phi, trắm, chép…; duy trì và mở rộng một số đối tượng nuôi mới như cá lăng chấm, trê đồng…

Nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của huyện Đông Triều – Ảnh: Huy Hùng

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, địa phương thực hiện công tác quản lý tàu cá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, số lượng tàu cá được quản lý chặt chẽ, quy định về an toàn trang thiết bị tàu cá được hướng dẫn, kiểm tra. Sản lượng khai thác đạt kế hoạch đề ra và có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác vẫn còn một số tồn tại như: tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ…; sản lượng khai thác chưa tương xứng với số lượng tàu cá hiện có; tàu cá chủ yếu vẫn là loại công suất nhỏ, khai thác gần bờ, có nguy cơ ảnh hưởng tới việc bảo vệ nguồn lợi…

Ông Đặng Văn Diềm, Chủ tịch Hội Nghề cá Đông Triều cho biết: Hầu hết các chi hội đều thực hiện tốt việc giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, cùng giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất, cùng hợp tác để tìm mua con giống, thức ăn, tìm đầu ra… Thử nghiệm mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo quy trình VietGAP tại xã Hồng Phong với quy mô 4.000 m2, được xuống giống vào tháng 5/2014, nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện mô hình vẫn đang được theo dõi, đánh giá.

Từ nay đến cuối năm, Hội sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn cho các chi hội, tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận nhiều hơn nữa với khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất, đáp ứng những yêu cầu phát triển nghề cá bền vững. Hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các hội cơ sở với các đơn vị cung cấp con giống, thức ăn…

Lâm Du

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!