Hội Nghề cá Thừa Thiên – Huế: Tiếp tục mở rộng quyền khai thác mặt nước

Chưa có đánh giá về bài viết

Mới đây, Hội Nghề cá Thừa Thiên – Huế đã mở rộng quyền khai thác mặt nước biển ven bờ cho ngư dân xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang.

Cùng với diện tích vùng ven bờ, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có 36 Chi hội Nghề cá được cấp quyền khai thác thủy sản với diện tích hơn 14.500 ha, 10 Chi hội Nghề cá cơ sở được giao quản lý 10 khu bảo tồn thủy sản quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng, với 307,7 ha.

Ông Nguyễn Lương Hiền, Chủ tịch Hội Nghề cá Thừa Thiên – Huế cho biết: Việc cấp quyền khai thác cho ngư dân nhằm sử dụng tốt hơn nguồn lợi thủy, hải sản, giúp ngư dân ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, hướng đến việc bảo vệ nguồn lợi tự nhiên dài lâu. Đây cũng là mô hình đồng quản lý giữa nhà nước và cộng đồng ngư dân, nhằm tránh đánh bắt bằng các phương tiện theo lối tận thu, hủy diệt; giảm bớt chi phí trong công tác quản lý. Những diện tích này là dấu mốc quan trọng tiến tới hoàn tất việc cấp quyền khai thác mặt nước trên đầm phá; đồng thời phân cấp quản lý theo hướng dựa vào cộng đồng trong thời gian tới.

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!