Hội Nghề cá Việt Nam: Bổ nhiệm Phó Tổng thư ký Hội

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 13/10/2016, Hội Nghề cá Việt Nam đã có Quyết định số 28/QĐ-HNC về việc bổ nhiệm Phó Tổng thư ký Hội.

Theo căn cứ Điều lệ Hội Nghề cá Việt Nam, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ủy viên Ban thường vụ Hội, ông Nguyễn Viết Mạnh – Ủy viên Ban chấp hành Hội Nghề cá Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Tổng cục Thủy sản) giữ chức Phó Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam. Ông Nguyễn Viết Mạnh được hưởng các quyền lợi, có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Điều lệ, quy định của Hội Nghề cá Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thảo Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!