Hội Nghề cá Việt Nam: Công nhận hội viên tập thể mới

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 16/8/2016, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam đã ký Quyết định số 21/QĐ-HNC công nhận thêm một hội viên tập thể mới trực thuộc Trung ương Hội.

Đó là Công ty CP Phát triển Quốc tế Việt Thắng. Trở thành hội viên tập thể của Hội Nghề cá Việt Nam, Công ty CP Phát triển Quốc tế Việt Thắng được hưởng các quyền lợi, có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Điều lệ Hội và các quy định khác của Hội Nghề cá Việt Nam.

Gia nhập vào Hội Nghề cá Việt Nam, Công ty Việt Thắng sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở rộng mối quan hệ hợp tác với các thành viên khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!