Hội Nghề cá Việt Nam kết nạp Công ty CP PURASTAR

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 15/1/2016, Hội Nghề cá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HCN công nhận Công ty CP PURASTAR là đơn vị hội viên tập thể.

Công ty CP PURASTAR được thành lập năm 2015, có trụ sở tại TP Hà Nội, hoạt động trên lĩnh vực xử lý, cải tạo nước, đặc biệt là xử lý, lọc nước biển…

Là thành viên của Hội Nghề cá Việt Nam, Công ty CP PURASTAR được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Điều lệ và các quy định khác của Hội. Việc trở thành thành viên của Hội Nghề cá Việt Nam sẽ giúp Công ty có điều kiện được chia sẻ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại…

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!