Hội Nghề cá Việt Nam: Tăng cường quản lý các tổ chức pháp nhân trực thuộc

Chưa có đánh giá về bài viết

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc quản lý chặt chẽ hoạt động của các pháp nhân trực thuộc Hội, Hội Nghề cá Việt Nam đã có Công văn số 81/HNC gửi các Văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hội.

Thời gian qua, Văn phòng Hội, các Văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong quản lý, hoạt động, chưa xảy ra vi phạm pháp luật, bảo vệ uy tín và góp phần xây dựng Hội ngày một vững mạnh. Để thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị các Văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc Hội thực hiện các nội dung như sau:

Thứ nhất về công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ của đơn vị: Thường xuyên rà soát, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ thực hiện nghiêm Điều lệ, nội quy, quy chế của Hội và của đơn vị để không xảy ra vi phạm; Việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động phải thực hiện đúng theo Luật Lao động. Tuyển dụng cán bộ phải có năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng nhiệm vụ công tác. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, mạnh dạn phê bình và tự phê bình, góp ý để cùng nhau tiến bộ.

Thứ hai, về công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính: Thực hiện việc thanh quyết toán tài chính các chương trình, dự án theo đúng quy định của pháp luật “cần rõ ràng, minh bạch”; Giữ gìn, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả tài sản chung của đơn vị và của Trung ương giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng; Nêu cao tinh thần chủ động tự đánh giá, kiểm tra của từng đơn vị không để xảy ra sai phạm. Thực hiện quản lý, sử dụng con dấu đúng mục đích.

Thứ ba, hàng năm có đánh giá báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị gửi Trung ương Hội (trong đó hướng dẫn đánh giá về nhân sự quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị đúng pháp luật) không để cá nhân, tổ chức lợi dụng vi phạm điều lệ Hội, quy định pháp luật của Nhà nước.

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!