T2, 06/07/2020 01:17

Nỗ lực loại bỏ tàu “giã cào”

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhằm chấm dứt hoạt động của tàu “giã cào” để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép

Theo đó, để chấm dứt tình trạng tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển cùng vào cuộc. Cụ thể:

UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển: Tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn biết hậu quả của tàu lưới kéo khai thác sai tuyến, khai thác bằng xung điện; không đóng mới, cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo, không chuyển đổi nghề sang nghề lưới kéo dưới mọi hình thức; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý các tàu lưới kéo khai thác bất hợp pháp.

Tổ chức cho các chủ tàu lưới kéo ký cam kết chấp hành quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi; các cơ sở thu mua hải sản ký cam kết không thu mua sản phẩm thủy sản của các tàu lưới kéo khai thác trái phép; vận động các chủ tàu lưới kéo ở địa phương chuyển đổi sang các nghề khai thác khác không gây cạn kiệt nguồn lợi…

Sở NN&PTNT: Không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán đối với các tàu lưới kéo; không thực hiện đăng kiểm, đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các trường hợp tự ý chuyển đổi nghề sang nghề lưới kéo; phối hợp với địa phương liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; Huy động tối đa nguồn lực, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển được giao.

Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra tàu cá xuất, nhập bến theo quy định; Giám sát chặt chẽ các tàu lưới kéo ra vào cảng cá, khu neo đậu; trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ khai thác thủy sản trái phép phải phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định; khi không có bão lũ xảy ra, không cho phép các tàu lưới kéo ngoại tỉnh neo đậu dài ngày tại khu vực bốc dỡ hàng hóa trong khu neo đậu tránh trú bão.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu lưới kéo khi xuất, nhập bến, xử lý nghiêm và kiên quyết không cho xuất bến các trường hợp không thực hiện đăng ký tàu cá, không chấp hành quy định đăng kiểm tàu cá, không có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định, tàu cá có nghề hoạt động trái với nghề được cấp phép.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm tàu lưới kéo khai thác thủy sản trái phép trên biển. Đối với các tàu lưới kéo ngoại tỉnh vi phạm khai thác thủy sản sai tuyến thì xử lý ở mức cao nhất theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển của tỉnh. Giám sát việc thực hiện cam kết của chủ tàu, nếu tiếp tục vi phạm thì tiến hành xử lý nghiêm và không cho hoạt động khai thác tại vùng biển của tỉnh theo đúng cam kết…

Theo quy định tại Chỉ thị này, tàu lưới kéo vi phạm sẽ xử lý ở mức cao nhất các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ…

Hồng Hà

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!