Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 7/2/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 662/BTNMT-TCBHĐVN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc TW có biển về việc rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan qua thực tiễn quản lý, điều hành, trên cơ sở rà soát các quy định của pháp luật, phát hiện các khó khăn, vướng mắc và từ các kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mà quý Cơ quan tiếp nhận được, tổng hợp, đề xuất, gửi văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo nội dung sau: Rà soát, tổng hợp các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý trong các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo hiện hành (Luật, Nghị định, Thông tư) đang gây khó khăn, vướng mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển. Đề xuất việc xây dựng, ban hành mới các quy định, văn bản để đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn phát triển mà hiện nay chưa có văn bản quy định. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!