Quảng Ninh: Sản lượng thủy sản huyện Vân Đồn tăng mạnh

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng thủy sản của huyện Vân Đồn đạt 17.440 tấn, đạt 84,9% kế hoạch; bằng 108,5% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 9.655 tấn, nuôi trồng ước 7.785 tấn.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn huyện Vân Đồn 9 tháng đầu năm đạt 7.785 tấn

Để duy trì kết quả trên, từ đầu năm đến nay, các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn huyện đã tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích nuôi trồng lên 3.100 ha với 4.700 ô, lồng, bè. Đồng thời, duy trì tốt các phương tiện tàu đánh bắt, khai thác thủy sản. Cùng với việc định hướng về việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả, đa dạng hóa các loại giống nuôi; gắn nuôi trồng với phát triển du lịch sinh thái biển đảo, huyện cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!