T2, 06/07/2020 12:25

Quảng Ninh: Trên 7.000 tàu đăng ký hoạt động khai thác

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Chi cục Thủy sản Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 8.064 tàu hoạt động khai thác, đánh bắt và làm dịch vụ thủy sản, trong đó 7.366 tàu đã đăng ký, còn lại chưa đăng ký.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Chi cục đẩy mạnh thực hiện đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác cho ngư dân. Toàn tỉnh cấp mới, cấp đổi, gia hạn 70 giấy phép khai thác thủy sản; kiểm tra gia hạn cấp lại, sang tên đổi chủ, đăng ký cải hoán, đăng ký mới cho 181 tàu cá, trong đó đăng ký mới 36 tàu, đăng ký cải hoán 6 tàu, sang  tên đổi chủ 10 tàu, kiểm tra gia hạn 128 tàu, thu phí 166,915 triệu đồng.

Toàn tỉnh Quảng Ninh đã cấp mới, cấp đổi, gia hạn 70 giấy phép khai thác thủy sản

Hiện tàu cá có công suất dưới 30 CV không được phát triển, không được đăng ký, vẫn đóng mới và đi vào hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. Để tăng cường công tác quản lý tàu cá, Chi cục tích cực thực hiện đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản cho ngư dân; tiếp tục rà  soát xóa đăng ký đối với tàu quá hạn đăng kiểm 24 tháng trở lên và thực hiện kiểm tra, giám sát kỹ thuật các cơ sở đóng mới, cải hoán sửa chữa tàu cá và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Hương Ly

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!