T2, 06/07/2020 12:30

Trả phí khi sử dụng dữ liệu tài nguyên biển

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các bộ, ngành về dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Các dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đều bị thu phí

Các dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đều bị thu phí

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cung cấp dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đều bị thu phí. Các dữ liệu sẽ bị thu phí khi khai thác bao gồm: Tài nguyên đất, nước ven biển; Địa hình đáy biển; Khí tượng, thủy văn biển; Địa chất khoáng sản biển; dữ liệu hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản; Tài nguyên vị thế và kỳ quan sinh thái biển; Môi trường biển; Hải đảo; Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; Viễn thám biển…

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!