3 cơ sở được xuất khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ vào Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

Tổng cục Thủy sản vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất tôm thẻ chân trắng bố mẹ tại Thái Lan; thời gian từ 15 – 19/12; theo đó cho phép 3 công ty được xuất khẩu tôm bố mẹ vào Việt Nam là: Công ty CP Merchandising Co., Ltd; 2), Công ty Aquaculture Promotion Co., Ltd và 3) và Công ty SyAqua Co., Ltd.

Theo báo cáo, từ năm 2014 – 2015, có 4 đơn vị xuất khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ vào Việt Nam là: Công ty CP Merchandising Co., Ltd, Công ty Aquaculture Promotion Co., Ltd; Công ty SyAqua Co., Ltd; Công ty Aromnat Co., Ltd. Công ty C.P và Công ty SyAqua có quy trình nghiên cứu chọn tạo, lưu giữ các gia đình và sản xuất tôm thẻ chân trắng bố mẹ đảm bảo chất lượng. Trước ngày 30/1/2016, Công ty C.P sẽ bổ sung công bố chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ có sự xác nhận của DoF Thái Lan. Qua quá trình làm việc với các cơ sở xuất khẩu tôm thẻ chân trắng vào Việt Nam, đoàn công tác yêu cầu và được Công ty C.P và Công ty SyAqua đồng ý hàng tháng sẽ thông báo danh sách các doanh nghiệp, số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ xuất khẩu vào Việt Nam.

cơ sở xuất khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ vào việt nam

Tôm thẻ chân trắng bố mẹ – Ảnh: CTV

Để ngăn chặn các doanh nghiệp xuất khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ không đảm bảo chất lượng vào Việt Nam gây ảnh hưởng đến sản xuất, căn cứ vào kết quả kiểm tra, Tổng cục Thủy sản xem xét để ban hành văn bản cho phép 3 cơ sở xuất khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ từ Thái Lan trên vào Việt Nam gửi cho Tổng cục Hải quan, Cục Thú y, Sở NN&PTNT các tỉnh ven biển và thông báo cho DoF Thái Lan.  Thông báo rộng rãi kết quả kiểm tra nguồn gốc tôm thẻ chân trắng bố mẹ tại Thái Lan thông qua các hội nghị/hội thảo, đăng tải trên website của Tổng cục Thủy sản, các cơ quan truyền thông để các doanh nghiệp sản xuất giống, người nuôi tôm thương phẩm biết thông tin để lựa chọn tôm bố mẹ cũng như tôm giống đảm bảo chất lượng. Kết quả thảo luận về quy định chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ với các chuyên gia của Công ty C.P và Công ty SyAqua sẽ là cơ sở để đưa ra bàn thảo, xem xét việc sửa đổi nội dung quy định về chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ tại Phụ lục 4 của Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT và dự thảo quy chuẩn Việt Nam về tôm thẻ chân trắng bố mẹ do Tổng cục Thủy sản đang xây dựng và lấy ý kiến. Năm 2016, Tổng cục Thủy sản tiếp tục thành lập đoàn công tác kiểm tra tại các nước có hoạt động xuất khẩu tôm thẻ chân trắng vào Việt Nam.

Linh Chi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!