Hội Nghề cá Thanh Hóa: Chú trọng chuyển giao công nghệ

Chưa có đánh giá về bài viết

Chủ tịch Hội Nghề cá Thanh Hóa, ông Lê Viết Rong cho biết, Hội luôn xác định việc thực hiện chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại là nhiệm vụ quan trọng, yếu tố sống còn và thường xuyên duy trì nhiệm vụ này.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Hội thường xuyên kết hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, trường thủy sản trong tỉnh mở các lớp tập huấn kỹ thuật, công nghệ và các lớp chứng chỉ thuyền viên tàu cá. Từ đầu năm đến nay, Hội Nghề cá Thanh Hóa đã kết hợp tổ chức tập huấn cho hàng trăm hội viên, ngư dân những kiến thức chuyên môn, đồng thời, lồng ghép các kỹ thuật nuôi trồng mới, hiệu quả đang được ứng dụng rộng rãi. Thông qua những buổi tuyên truyền, Hội cũng giới thiệu và hướng dẫn hội viên biện pháp xử lý môi trường khi dịch bệnh xảy ra, lưu ý chọn con giống chất lượng, cải tạo ao nuôi kỹ trước khi thả nuôi.

Nuôi thủy sản nước ngọt ở Thanh Hóa – Ảnh: Hồng Đô

Trong hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, Hội cũng tích cực tìm kiếm các hợp đồng, chương trình, dự án được tài trợ từ tổ chức quốc tế nhằm tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Cùng đó, Hội mong muốn được UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí, trong đó có thông tin tuyên truyền hàng năm để Hội mở rộng chia sẻ thông tin trên địa bàn với các chi hội cơ sở, cộng đồng dân cư các địa phương trong tỉnh…

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!