Hội Thủy sản Quảng Bình: Đổi mới hoạt động, phát triển ngành thủy sản bền vững

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Sáng 26/6, Hội Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tổng Thư ký Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam Hoàng Đình Yên tham dự và chúc mừng đại hội.

Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 4605/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Nghề cá tỉnh Quảng Bình (nay là Hội Thủy sản) với 276 thành viên và 7 chi hội thủy sản cơ sở. Đến nay, Hội đã phát triển lên 25 chi hội thủy sản cơ sở với 2.525 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, Hội Thủy sản Quảng Bình đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017, các quy định liên quan đến công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo và quy định khai thác thủy sản có khai báo để thực hiện tháo gỡ “thẻ vàng” của EC. Hàng năm, hội đã tổ chức 4 – 5 cuộc tập huấn, hội thảo kỹ thuật cho các hội viên. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hội phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh xây dựng 6 mô hình NTTS theo mô hình quản lý cộng đồng; 2 mô hình quản lý trong bảo vệ và khai thác thủy sản; phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam để hỗ trợ chuyển giao công nghệ nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP cho hội viên…

Hội đã luôn quan tâm sâu sát hội viên và làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi hội viên, ngư dân; nắm rõ tâm tư và nguyện vọng của hội viên và phản ánh kịp thời những vướng mắc, những xâm phạm quyền lợi của hội viên đến cơ quan chức năng giải quyết theo chính sách pháp luật hiện hành. Phối hợp với Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản và Công đoàn ngành NN&PTNT tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các trường hợp ngư dân, hội viên không may gặp rủi ro thiệt hại do tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn xảy ra.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, chất lượng hoạt động của Hội và các chi hội vẫn còn nhiều hạn chế, như: Vai trò của hội trên các lĩnh vực phản biện xã hội, xây dựng kế hoạch, quy hoạch, các dự án của ngành… chưa được thể hiện rõ; các chi hội sinh hoạt, giao ban chưa thường xuyên nên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên chưa kịp thời; năng lực hoạt động của một số ban chấp hành chi hội thiếu chủ động, thiếu nhiệt huyết và trách nhiệm…

Đại hội Hội Thủy sản Quảng Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức thành công sáng ngày 26/6/2023 

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Thủy sản Quảng Bình tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh để đưa ngành thủy sản thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng; tiếp tục xây dựng và phát triển các chi hội thủy sản vững mạnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Luật Thủy sản, các chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, ngư dân; chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT, các địa phương để thực hiện kế hoạch phát triển thủy sản hàng năm; nắm bắt và phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của ngư dân và doanh nghiệp để kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của hội viên…

Ông Trần Đình Du, Chủ tịch Hội Thủy sản Quảng Bình cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới đó là: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và phát triển các chi hội thủy sản cơ sở; đổi mới hình thức và phương thức hoạt động của các chi hội theo hướng nâng cao chất lượng quản lý cộng đồng trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng quản lý trong NTTS. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi hội cơ sở đi đôi với việc phát triển hội viên mới. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Luật Thủy sản và các chính sách, pháp luật có liên quan đến phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh trong NTTS. Quán triệt sâu sắc chiến lược và kế hoạch phát triển thủy sản của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch phát triển thủy sản hàng năm của tỉnh và các địa phương để quán triệt, phổ biến cho các chi hội và hội viên, nông, ngư dân, các doanh nghiệp. 

Đồng thời, ông cho biết Hội cũng cần chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương để tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thủy sản hàng năm, đồng thời phối hợp với Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh và các tổ chức khác để chủ động thực hiện tập huấn kỹ thuật, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản. Nắm bắt kịp thời các vấn đề về thị trường, về chính sách, pháp luật để phổ biến, hướng dẫn, định hướng cho nông, ngư dân và doanh nghiệp để họ có kế hoạch sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao hơn. Nắm bắt và phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của hội viên, ngư dân và doanh nghiệp để các cơ quan chức năng nhà nước xem xét giải quyết; nắm bắt phản ánh kịp thời các hành vi xâm phạm đến lợi ích, gây trở ngại đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ, hỗ trợ ngư dân. Tham gia tích cực công tác từ thiện, xã hội, giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn, khó khăn, và thực hiện tốt các phong trào từ thiện do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện phát động.

Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào ban chấp hành hội, 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Thủy sản tỉnh; ông Trần Đình Du tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!