Hồng Ngự (Đồng Tháp): Người dân đào ao nuôi cá tự phát gia tăng

Chưa có đánh giá về bài viết

Người dân đào ao nuôi cá tự phát trên địa bàn huyện Hồng Ngự có chiều hướng gia tăng. Diện tích ao đào mới phần lớn không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất và có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của các hộ dân lân cận.


Nhiều ao mới đào trên nền đất lúa

Toàn huyện có khoảng 11 ha ao nuôi cá lóc và trên 8.000 m2 diện tích nuôi cá trong vèo, mùng. Hàng năm, sản lượng xuất bán trên 4.000 tấn/2 vụ nuôi. Số diện tích tăng trên 20% so với năm 2014, tập trung chủ yếu ở các xã Phú Thuận B, Thường Thới Tiền, Thường Phước 1.

Tại kênh Trung tâm tiếp giáp với khu đê bao 2.600 ha, thuộc xã Thường Thới Tiền, hàng chục ao nuôi cá vừa đào mới trên nền đất lúa. Phần lớn diện tích ao mới đào không liên hệ chính quyền địa phương để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.


Một số diện tích lúa lân cận bị chết phải gieo sạ lại nhưng không hiệu quả

Nhiều hộ dân đào ao nuôi cá tự phát nên không có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải từ ao cá xả ra môi trường có thể gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân và gây thiệt hại lúa.

Dương Út

Báo Đồng Tháp

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!