Yêu cầu chứng nhận thủy sản tại một số thị trường

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác để xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận.

Những tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua, chế biến, xuất khẩu và nhập khẩu thủy sản khai thác để chế biến xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận thủy sản khai thác sẽ phải áp dụng Thông tư này, thời gian áp dụng từ 15/2/2016.

Yêu cầu chứng nhận thủy sản tại một số thị trường

Ảnh: Huy Hùng

Cụ thể, với nguyên liệu thủy sản khai thác, chủ hàng có nhu cầu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác nộp 2 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền quy định nơi chủ hàng đã mua nguyên liệu. Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, cơ quan thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và thực hiện: Xác nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và trả 1 bản cho chủ hàng xuất khẩu, 1 bản lưu tại cơ quan thẩm quyền. Trong trường hợp nội dung không đúng với kê khai trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp sẽ không được xác nhận.

Đối với chứng nhận thủy sản khai thác, theo quy định tại Thông tư, chủ hàng có nhu cầu chứng nhận thủy sản khai thác nộp 2 bộ hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền quy định tại nơi đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trực tiếp hoặc theo đường bưu điện để đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác.

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!