Quảng Trị: Đẩy mạnh tuyên truyền dân số những tháng cuối năm

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục DS – KHHGĐ Quảng Trị đã tham mưu ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Tập trung thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đợt 1 triển khai tại 72 xã, phường, thị trấn. Kết quả, thực hiện gói dịch vụ KHHGĐ đình sản 15 ca; đặt vòng 1.901 ca, thuốc cấy tránh thai 143 ca, thuốc tiêm tránh thai 691 ca, viên uống tránh thai 6.121. Số lượt phụ nữ được khám viêm nhiễm đường sinh sản thực hiện đợt 1 là 9.779 người; số phụ nữ được điều trị viêm nhiễm đường sinh dục 5.902 ca. Tổng kinh phí đầu tư cho chiến dịch 798 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng; ngân sách huyện, xã 198 triệu đồng.

Việc lồng ghép các hoạt động truyền thông dân số luôn được chú trọng tại Quảng Trị

Trong 6 tháng, Trung tâm DS – KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã triển khai đổi sổ chuyên ngành theo quy trình hướng dẫn của Sở Y tế, lập kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đổi sổ, triển khai vẽ sơ đồ địa bàn, sơ đồ hộ dân cư và lập bảng kê địa bàn, bảng kê hộ dân cư mới, chỉ đạo cộng tác viên dân số tiến hành rà soát số liệu tại hộ gia đình. Bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác DS – KHHGĐ. Duy trì các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.

Tuy nhiên, khó khăn của công tác dân số trong 6 tháng đầu năm là kinh phí hoạt động chủ yếu được thực hiện thông qua ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 6 của HĐND tỉnh và ngân sách cấp huyện hỗ trợ. Nguồn kinh phí chương trình mục tiêu dân số đến nay vẫn chưa được Trung ương phân bổ nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của địa phương.

Những tháng cuối năm, Quảng Trị tập trung nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác đổi sổ chuyên ngành theo quy định. Tiếp tục triển khai chiến dịch đợt 2, phấn đấu đạt chỉ tiêu chiến dịch đề ra; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, chú trọng lồng ghép các hoạt động truyền thông về quy mô dân số với các nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số; Hướng dẫn, giám sát hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, đề án…

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!